Filosofie
 

De kunst v/h (niet) alleen zijn

 

We vinden het moeilijk om alleen te zijn, of we nu een partner hebben of niet. Een relatie is vaak zelfs een vorm van escapisme: het niet zonder de ander kunnen. Het is nochtans van levensbelang genoeg te hebben aan jezelf. Dan is al wat daarbij komt surplus. Anderzijds is verbinding een belangrijke bouwsteen in de behoeftepiramide van Maslow. Zonder connectie kwijnt een mens weg. Maar hoe verbinding ervaren zonder jezelf te verliezen in afhankelijkheidsrelaties? Hoe eenzaamheid vermijden op zowel praktisch niveau als op dieper niveau? Over dat soort levenskunsten gaan we dieper in tijdens deze sessie. (nieuwe lezing op vraag van Avansa)
Constructief Communiceren

 

Verstandig communiceren is gemakklijker gezegd dan gedaan: we laten ons vaak leiden door onbewuste copingsmechanismen, we gaan te snel in de verdediging, we willen gelijk krijgen, we vergeten te luisteren, etc. Kortom: we zijn vooral met onszelf bezig. We bekijken in deze sessie zowel de typische valkuilen als een hele boel handige tips & tricks. Zodat we voortaan positieve resultaten bereiken in de gesprekken die we voeren. Online en offline.
Burn-out als wake-up call
[alles over de burn-outepidemie]

 

Bij zowel werkgerelateerde als parentale burn-outs zegt het lichaam 'stop': zo kan het niet verder. Het moeilijkste is dit signaal ter harte nemen: erkennen dat je over je grenzen ging, dat je net als iedereen feilbaar bent en dat het tijd is voor zelfonderzoek en zelfzorg. Doen we dat niet, riskeren we verbittering en chronische vermoeidheid. Maar de oorzaak ligt niet alleen bij onszelf: wat is er maatschappelijk aan de hand? Vanwaar al die stress? Wetenschappelijk onderbouwd, expliceert Frederik als ervaringsdeskundige de oorzaken, symptomen en vooral remedies. Daarbij geeft hij praktische leef- en werktips waar iederéén baat bij heeft.
Complotdenken is menselijk

 

Of het nu gaat om de bestorming van het Capitool, de coronapandemie, de stikstof-saga bij de boeren, de oorlog in Oekraïne of zelfs de klimaatcrisis: complotten lijken alomtegenwoordig. 'Ze' zijn met ons voeten aan het spelen. Samenzweringstheorieën zijn echter zo oud als de mens zelf. En als morgen een nieuwe crisis losbarst, zullen opnieuw velen kiezen voor een zondebok ipv de complexe en onzekere realiteit. Vooral wie zich niet gehoord voelt (en wantrouwig of angstig is), is vatbaar voor intriges. Nochtans is het tot op zekere hoogte net aangewezen sceptisch te zijn: multinationals hebben niet altijd het beste met ons voor en soms blijken van-de-pot-gerukte samenzweringstheorieën... waar! En zonder achterdocht ook geen journalistiek. Maar hoe kunnen we nu met onze beperkte kennis inschatten wat 'fake news' is, en wat niet? Hoe vermijden we tunnelvisie en polarisatie? Waarom zijn we allemaal vatbaar om te radicaliseren? Welke psychologische 'biases' liggen hieraan ten grondslag? Een genuanceerde uiteenzetting want niets is zwart-wit...
Stapvoets Wijzer Worden
[een filosofische pelgrimstocht]

 

Beklijvend reisverhaal van Frederik Claeys, vader van twee. Na een topjaar als festivalorganisator dringt een burn-out zich op. Het is tijd om afstand te nemen en te herbronnen. Als ongelovige Thomas twijfelt hij om richting Compostela te stappen. Is de van oorsprong heidense weg echt geseculariseerd? Tot het laatste moment weet hij niet waar zijn tocht zal eindigen. In Frankrijk slaapt hij bij mensen thuis of in zijn anderhalfpersoonstentje. In Spanje zetten de talrijke ontmoetingen met backpackers hem aan tot onderzoek naar de diverse beweegredenen. Aan de Portugese kust is hij opnieuw alleen. Hij houdt halt bij de zeelijn, mét opgeladen batterijen en vrij uitzicht op de toekomst. Met enthousiasme en humor deelt Frederik nu zijn anekdotes en levenslessen. Daarbij gunt hij ons een blik in zowel zijn eigen ziel, als in die van de maatschappij.
Sleutels tot geluk

 

Iedereen wil gelukkig zijn, weinigen zijn het echt. Het is de meest universele en tijdloze zoektocht die er bestaat. Maar tegenwoordig jagen we vooral het korte geluk na. Waarom is het 'lange geluk' zo moeilijk te bereiken? Wat maakt ons (on)gelukkig? Hoe stoïcijns omgaan met tegenslag en afwijzing? Waarom zijn Finnen en Nederlandsers gelukkiger dan Belgen en leren we daaruit? Veel vragen, maar nog veel meer antwoorden tijdens deze uiteenzetting over wat we allemaal in essentie verlangen.
Levenslessen & Levenskunst
[Van onrust naar gemoedsrust]

 

Onbewust leven we vaak nog volgens de moraal van onze opvoeders. Tot het begint te wringen en de grote levensvragen bovendrijven. Antwoorden liggen echter niet verscholen in dogmatische boeken. We dienen zelf ons boek te schrijven. Zelfkennis zou daarbij onontbeerlijk zijn: maar hoe begin je eraan? Kun je als volwassene nog loskomen van conditioneringen en verdedigingsmechanismen? Kan je jezelf herprogrammeren? Kortom: hoe te leven? In deze sessie overlopen we het proces naar écht volwassen worden waarbij ons gemoed minder afhankelijk wordt van externe zaken. Het is de weg van lijden naar leiden. Van wantrouwen naar vertrouwen. Van onrust naar gemoedsrust. Als levenskunstenaar en therapeut beroept Frederik zich zowel op eigen ervaringen als de meesterlijke voorschriften van befaamde voorgangers: van oost tot west, van vroeger tot nu.
Blik op de toekomst

 

De toekomst is onzeker, zoveel is zeker. Toch wagen we ons aan enkele plausibele voorspellingen en uitdagingen. Zo zorgen genetische modificatie en A.I. voor nieuwe mogelijkheden maar ook voor ethische vragen. Zal wetenschap de klimaatproblematiek oplossen of moeten we zelf aan de slag? Worden we straks allemaal 120 jaar? Ligt een nog dodelijker virus in het verschiet? Wordt kweekvlees de norm? Wat met onze privacy in tijden van digitale oorlogen? Verschuiven de mondiale machtsblokken? En hoe als individu omgaan om met al die onzekerheden en veranderingen? Brandend actuele vragen, want de toekomst begint... vandaag.
Praktische Psychologie

 

Waarom doen we wat we doen? En wat kunnen we daaraan doen? Zijn we een speelbal van onbewuste processen of helpen inzichten het aantal dwaalsporen te minderen? Is het mogelijk ons eigen gedrag en dat van anderen in een juiste context te plaatsen en zo tot meer begrip en mildheid te komen? We bekijken tijdens deze sessie veel voorkomende denkfouten, waanbeelden en onbewuste mechanismen. Een handige voordracht omdat naast zelfkennis, mensenkennis het begin is van alle wijsheid!

2024

 

2023

 
 
 
 
 
 

2022

 
 
 
 
 
 

2021

 
 
 
 
 
 

2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019